Biuletyny Stowarzyszenia Maślice – archiwalne

W tym artykule prezentujemy archiwalne biuletyny Stowarzyszenia Maślice z lat 2008-2009
 
Biuletyn do pobrania ==> Biuletyn_00.pdf
Celem działalności Stowarzyszenia Maślice jest dotarcie z informacją do jak największej liczby mieszkańców naszego osiedla. Dlatego mamy pomysł, na wydawanie ulotki (biuletynu) z treściami, ktore umieszczone są na łamach Portalu Internetowego, tak aby dotrzeć poprzez kolportaż bezpośredni (skrzynki pocztowe) lub umieszczanie w sklepach osiedlowych – do wszystkich tych z Państwa, którzy z Internetu nie korzystają. W maju 2006 r. została wydana pierwsza ulotka (tzw. “numer zerowy”), która została rozkolportowana głównie na osiedlu Maślice Małe do Państwa skrzynek listowych. Poniżej – wspomniany numer w wersji internetowej. Zapraszamy do lektury!
 
Biuletyn do pobrania ==> Biuletyn_02_2008.pdf
 
Biuletyn do pobrania ==> Biuletyn_01_2009.pdf
 
Biuletyn do pobrania ==> Biuletyn_02_2009.pdf
 
Co wiem o moim osiedlu? Co sie tutaj dzieje?
Czy moge mieć jakiś wpływ na losy mojego osiedla?

Takie pytania nurtują wielu mieszkańców prawie wszystkich osiedli….Również i na Maślicach zaczęły się poszukiwania w tym kierunku kilku osób, którzy zadawali sobie takie pytania….Na początku 2006 roku, kilku mieszkanców osiedla Maślice, zaczęło myśleć o stworzeniu nowej, internetowej strony osiedla Maślice. Nastawieni pozytywną energią, stworzyliśmy nowy Portal Internetowy http://www.maslice.org/ oraz rozwijające się w szybkim tempie, internetowe forum mieszkanców oraz sympatyków osiedla: http://www.forum.maslice.org/
Duże znaczenie miało tu powołanie “Stowarzyszenia Maślice”, którego głównymi celami są: integracja społeczności Maślic poprzez płaszczyznę Internetu, stworzenie pełnej informacji dotyczącej osiedla (historii oraz dnia dzisiejszego) oraz aktywizacja wszystkich Grup mieszkanców do wspólnych działań… Główną formą naszej działalności stał się portal internetowy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta forma integrowania mieszkańców była częścią większego programu „Polinezja”, który miała na celu tworzenie portali osiedlowych na terenie naszego miasta.Portal Osiedla Maślice – maslice.org – Redakcja

Małgorzata Drożdżal, Arkadiusz Rosiński, Mariusz Gomułkiewicz.
 

Najważniejsze cele działalności Stowarzyszenia Maślice (wyjątki z regulaminu działalności):

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz aktywizacji mieszkańców do tworzenia i działania razem
2. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o osiedlu Maślice wśród społeczeństwa.
3. promocja i popieranie zgodnego współżycia społeczności lokalnej osiedla Maślice
4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, organizacjami społecznymi, podmiotami samorządowymi, publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi problematyką osiedla Maślice
5. Identyfikacja problemów społeczności osiedla i poszukiwanie rozwiązań

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego (Portalu Osiedlowego) w domenie maslice.org
2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, w szczególności wydawanie gazetki osiedlowej
3. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
4. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
5. działanie na rzecz interesów mieszkańców osiedla wobec podmiotów publicznych i niepublicznych, w szczególności występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w sprawach dotyczących osiedla
6. wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na osiedlu.

 
 

Stowarzyszenie Maślice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza