Co dalej z ul. Pilczycką

1 lutego 2011. Przez kilka dni Gazeta Wrocławska zbierała podpisy pod petycja do władz miasta, aby przy bieżącej budowie torowiska poszerzyć całą ul. Pilczycką. Pod apelem dziennikarzy podpisało się 2390 mieszkańców. 1 lutego petycja została wręczona prezydentowi Wrocławia. “Przy każdej inwestycji trzeba dokonywać wyborów. W tym wypadku jest on na rzecz komunikacji zbiorowej” – mówi Rafał Dutkiewicz. I dodaje „Docelowo przy ul. Pilczyckiej jest miejsce na druga jezdnię, ale jej rozbudowa to kwestia przyszłości..”

Ulica Pilczycka ma kluczowe znaczenie dla komunikacji mieszkańców Kozanowa, Maślic, Pracz oraz północnej części Stabłowic. Na osiedla te można dojechać autobusami MPK, zarówno komunikacja miejska, jak i kierowcy samochodów mają do dyspozycji jednojezdniową ul. Pilczycką.

Sytuacja mieszkańców Kozanowa i Maślic zdecydowanie poprawi się w przyszłym roku. W 2012 r. w te rejony miasta dojedzie Tramwaj Plus, a jego uruchomienie to spadek natężenia ruchu autobusowego obsługującego osiedle Kozanów. Jedna linia tramwajowa pojedzie w głąb osiedla Kozanów, druga dojedzie do stadionu. Tutaj powstaje pierwszy parkingi w systemie „Park&Ride”, czyli parkuj i jedź. To miejsca postojowe, na którym można zostawić samochód i przesiąść się do tramwaju. To alternatywa i konkurencja dla samochodów. W dwóch miejscach ? przy starej Animie oraz przy stadionie – powstaną parkingi rowerowe „Bike&Ride”. Na pierwszym z nich będzie miejsce dla 20 rowerów, na drugim – dla 60.

Tramwaj Plus ma kursować wydzielonym torowiskiem i będzie uprzywilejowany w ruchu miejskim. Jednocześnie ulica Pilczycka zostanie rozbudowana do czterech pasów na odcinku ok. 700 m. od ul. Milenijnej do kościoła św. Jadwigi. Poszerzone ma być też skrzyżowanie z ul. Hutniczą, tak, by łatwiej było tam skręcić. Szerzej będzie też w okolicach stadionu – na łączniku z ul. Królewiecką do Dworskiej. Elementem dodatkowo ułatwiającym wyjazd z Kozanowa będzie sygnalizacja.

Osiedla Maślice, Pracze oraz część północna Stabłowic, jeszcze przed wjazdem w ul. Pilczycką, uzyskają 5-pasowe bezkolizyjne połączenie ul. Śląską z ul. Lotniczą. Osiedla te będą mogły w pełni korzystać z przebudowanego w roku 2010 ciągu Lotnicza-Legnicka (połączenia ul. Hutniczą i Górniczą oraz Śląską).

Pilczycka nie będzie główną drogą dojazdową dla kibiców. Zmotoryzowani od strony centrum dojadą na stadion szeroką Lotniczą, a ci spoza Wrocławia i z południowo-zachodnich osiedli dotrą tu obwodnicą miasta, zjeżdżając na węźle przy Kosmonautów.

Inwestycje wzdłuż ul. Pilczyckiej uwzględniają możliwość przyszłej rozbudowy także zachodniego odcinka tej ulicy do dwóch jezdni w każda stronę. (lokalizacja torowiska jest odsunięta od istniejącej jezdni w kierunku północnym) i jest już opracowana koncepcja budowy drugiej jezdni.

Nikt nie kwestionuje faktu, że znacznie lepiej mieć ulicę dwu jezdniową niż jedno jezdniową, ale inwestycje drogowe muszą być realizowane równomiernie, także w innych rejonach miasta. Decydując o zakresie i terminie danej inwestycji, trzeba mieć na uwadze także dostępne środki. Skutkuje to koniecznością rozbudowy ulic etapami -w różnych częściach miasta.

Ostatnie inwestycje znacząco poprawią skomunikowanie tych części miasta z centrum. Łatwiej dojadą zarówno zmotoryzowani mieszkańcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza