Klub Seniora Maślice

W każdą środę o godz. 17-tej spotykają sie w klubie przy ul. Suwalskiej 5 segment “Swietlica” , w nowej szkole podstawowej.

W chwili obecnej jest około 35 członków uczestniczących w spotkaniach przy herbatce. Ale również na innych zajęciac (jak aerobik czy wspólne wycieczki zza miasto).

Uzyskanie samodzielnej siedziby umożliiwilo  rozwinięcie działalności i w przyszłości przy większym zainteresowaniu mieszkańców osiedla,  seniorzy liczą na zwiększenie ilość dni do dyspozycji członków Klubu.

Seniorzy aamierzają  powołać koło szachowe zrzeszające miłośników gry w szachy (prosimy chętnych o zgłaszanie sie) uzgodniony zostanie dzień szachowy.

Również brydżystów prosimy o zgłaszanie sie dla powołania koła brydżowego, także wyznaczony będzie dzień dla “karciarzy”.

Planujemy zajęcia edukacyjne z dziedziny medycyny, zdrowego żywienia, gimnastyki mózgu i inne. Planujemy przy dużym zaangażowaniu klubowiczów organizować różnego rodzaju kursy dokształcające takie jak: układanie bukietów, obsługa komputera, hafciarstwo, samoobrona itp.

Uczestniczymy w wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez PTTK lub Związek Emerytów z częściowa płatnością przez RO lub z funduszy Klubu.

Organizujemy uroczyste spotkania z tańcami z okazji “Andrzejek” “Sylwestra” a także świętujemy imieniny klubowiczów.
Spotykamy sie na wspólnej kolacji Wigilijnej i z okazji Wielkanocnych Świat. Organizujemy pikniki przy ognisku z wspólnym śpiewaniem.

Prowadzona jest gimnastyka rekreacyjna, lekka, dla rozruszenia mięśni i zgubienia tłuszczyku. Starania organizatorów nie zostaną uwieńczone sukcesem jeżeli nie będzie zaangażowania ze strony społeczności osiedlowej a zatem apelujemy nie siedźcie sami w domach, przyłączcie sie do nas dla obopólnej korzyści.

Klub Seniora posiada również konto na Facebooku:

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza