PISMA Stowarzyszenia Maślice – 2006-04

Pismo do zarządu Dróg i Mostów z dnia 19.04.2006  >Stowarzyszenie Maślice” widząc oraz odbierając w tym temacie głosy mieszkańców, postulowało w pismie do ZDiK poprawę komunikacji na naszym osiedlu. Szczegóły zawarte w załączonym piśmie . Sprawę koordynował Kolega Andrzej Skobejko. Pismo poparte zostało pozytywnie przez Radę Osiedla Maślice.

Oto treść pisma do ZDIK, z dnia 19.04.2006 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji
Ul. Długa 37
Wrocław

dotyczy:
1. zmiany przystanków „na żądanie” – „Maślicka – Osiedle” oraz „Królewiecka – Osiedle”. na przystanki „zwykłe”.
2. Wybudowania zatoczek przy przystankach Królewiecka – Osiedle (18531) w obu kierunkach.
3. Wybudowania wiat na przystankach Warmińska (18519) – w kierunku do Leśnicy, Brodnicka (18528) – w obu kierunkach, Królewiecka – Osiedle (18531) – w obu kierunkach.

Mając na uwadze istotne sprawy dot. mieszkanców naszego osiedla oraz liczne bezpośrednie głosy w tej sprawie, wnioskujemy o poprawę dot.komunikacji zbiorowej na obszarze osiedla Maślice.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą:
1. Dotyczącą możliwości dokonania korekty przystanków autobusowych przy ul. Maślickiej (Osiedle) i Królewieckiej (Osiedle) ze stanu „na żądanie” – na status „zwykły”;
2. Wybudowania zatoczek przy przystankach Królewiecka – Osiedle (18531) w obu kierunkach, przy ul. Krolewieckiej;
3. Wybudowania wiat na przystankach Warmińska (18519) – w kierunku do Leśnicy, Brodnicka (18528) – w obu kierunkach, Królewiecka – Osiedle (18531) – w obu kierunkach.

Uzasadnienie.

Ad. 1) Obserwując dużą liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach „Maślicka – Osiedle” oraz” Królewiecka –Osiedle” zwracamy uwagę na fakt, że przedmiotowy przystanek jest tym, na którym wsiada / wysiada najwięcej pasażerów na naszym osiedlu.
Prośbę swoją argumentujemy następującymi faktami:
– duża liczba wsiadających / wysiadających pasażerów na w / w przystankach ( w tym osób starszych, niepełnosprawnych);
– wzrost liczby mieszkańców, korzystających z w / w przystanków (mieszkańcy 15 bloków, powstałe nowo wybudowane „Osiedle Słoneczne” przy ul. Gosławickiej);
– lokalizacja w tej części osiedla licznych obiektów usługowych (sklepy spożywcze, apteka, agencja PKO, salon kosmetyczny i fryzjerski, lecznica, siedziba Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Maślice”).
Ad 2) W chwili obecnej autobusy na tych przystankach zatrzymują się na łuku ulicy Królewieckiej, stwarzając zagrożenie dla ruchu drogowego.
Samochody starające się wyprzedzić autobus, który znajduje się na przystanku, narażone są na zderzenie czołowe, jak również na potrącenia pieszych przechodzących przez przejscie w okolicach przystanków.
Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h zostało bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców, jednak w dalszym ciągu jest to droga do szkoły. W przypadku jazdy pojazdem, z prędkością 40 km/h, można również potrącić pieszego z dość poważnymi konsekwencjami. Z drogi tej korzystają często dzieci, które czasami nie są świadome zagrożenia i próbują wybiegać za/przed autobus, często nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym momencie niektóre pojazdy mogą wykonywać manewr wyprzedzania.
W przypadku wybudowania zatoczek dla autobusów w w/w lokalizacjach zwiększyłaby się wielokrotnie widoczność, co w dość dużym stopniu zwiększyłoby bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w tej lokalizacji.
Ad 3) Kursowanie autobusów w chwili obecnej jest bardzo zróżnicowane, zwłaszcza w godzinach szczytu. W przypadku opóźnień lub awarii autobusu, mieszkańcy są narażeni na wyczekiwanie ‘pod gołym niebem’ na transport.
Niejednokrotnie zdarzało się, że w przypadku „wypadnięcia” z kursu jednego autobusu linii 403, pasażerowie doświadczali długiego, trwającego czasami ponad pół godziny oczekiwania.
Wiata taka pozwala chronić pasażerów Komunikacji Miejskiej przed mocnym wiatrem, który w przypadku ulicy Królewieckiej jest dość intensywny, ze względu na brak zabudowy wzdłuż ulicy, a także podczas wszelkiego rodzaju opadów atmosferycznych.

Licząc na zainteresowanie sprawą, pozostajemy w oczekiwaniu

Stowarzyszenie MAŚLICE.

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza