PISMA Stowarzyszenia Maślice – 2009-02

PISMO do Rady Osiedla Maślice z dn.21.01.2009

Stowarzyszenie Maślice – Forum Społeczności Osiedla, otrzymało w okresie ostatnich kilku miesięcy zgłoszenia mieszkańców osiedla Maślice Małe, związanych z kwestią przeciwdziałania alkoholizmowi oraz bezpieczeństwa na osiedlu.

Problem dotyczy kwestii spożywania alkoholu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Maślickiej oraz terenu między ulicami: Maślicka-Królewiecka, leżące w tzw. pasie autostradowym. W wyniku podanych zgłoszeń oraz własnej inicjatywy rozpoznania tematu sprawy, ustaliliśmy miejsca, w których istnieje opisany problem (w załączeniu mapka z zaznaczeniami).

Z relacji mieszkańców zwracających nam uwagę dot. spożywania alkoholu w podanych lokalizacjach, przewijają się następujące problemy:

  1. samego faktu tolerowania spożywania alkoholu w terenie otwartym (sytuacja istnieje od bardzo długiego czasu) przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo;
  2. zagrożenia dla otoczenia: najczęściej są to grupy pijanych młodych osób, agresywnych, wulgarnych, zaczepiające osoby postronne oraz stale pijących, alkoholowych grup osób starszych oraz osób zamieszkujących DPS przy ul. Rędzińskiej – niezależnie od pory i dnia tygodnia,
  3. zagrożenia dot. porządku: miejsca te są zaśmiecone, z opakowaniami po alkoholu, szkłem, butelkami wraz zgromadzonymi odpadami wielkogabarytowymi – stare krzesła, zużytymi kanapami ;
  4. zagrożenia dla dzieci z osiedla, uczniów szkoły podstawowej – oddziaływania tych grup na dzieci i młodzież – sam fakt widoku „takich sytuacji”, zaczepki słowne, wulgaryzmy itp.

Stowarzyszenie Maślice – Portal Społeczności Osiedla Maślice, potwierdza w/opisane zgłoszenie.

Zwracamy się do Komisji Społecznej Rady Osiedla Maślice o przedstawienie informacji na temat w/w problemu społecznego, z prośbą o wypunktowanie: czy podany problem był już wcześniej zgłaszany i poruszany, jest rozpoznany przez w/w Komisję, jakie podjęte zostały w przeszłości inicjatywy przeciwdziałania alkoholizmowi na osiedlu (w latach 2005-09) oraz jakie konkretne działania zostały wykonane w celu eliminacji patologii w tej konkretnej części osiedla Maślice, które opisują nasi respondenci. Przesłana informacja posłuży sporządzeniu opracowania informacji o aktualnym stanie oraz może posłużyć Stowarzyszeniu do podjęcia własnych inicjatyw, mających na celu dobro społeczne w temacie j/w, mając na uwadze postulaty mieszkańców osiedla Maślice Małe.

Za ustosunkowanie się i współpracę serdecznie dziękuję

Małgorzata Drożdżal

Przedstawiciel Reprezentujący S.M.

1/W załączeniu mapka.

Otrzymują:

  1. Rada Osiedla Maślice
  2. Urząd Miejski Wrocławia
  3. a/a

Odpowiedź Rady Osiedla Maślice otrzymana w dniu 2.03.2009:

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza