PO DEBACIE AUTOSTRADOWEJ…

28.04.2009 odbyło się spotkanie pod nazwą Debata Autostradowa, dotyczące budowy adcinka autostrady AOW w obrębie Maślic. Na spotkaniu obecni byli Wykonawca z Inwestorem wraz z Biurem Projektowym. Zabrakło mimo wcześniejszych zapewnień Przedstawicieli Urzędu Miasta. Spotkanie poprowadzone przez Mariusza Gomułkiewicza oraz Małgosię Drożdżal, spotkało się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców osiedla. Organizator debaty ”autostradowej” – Stowarzyszenie Maślice – serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym mieszkańcom osiedla, a szczególnie zaproszonym specjalnie Gościom.

Obecni na spotkaniu Przedstawiciele GDDKiA, Mostastalu, Biura Projektowego, firmy EGIS odpowiedzieli zebranym na postawione wcześniej pytania. Z zainteresowaniem spotkała się prezentacja Pana Marka Suchego (Główny Projektant Zadania IIB z BBKS Projekt). Wśród obecnych były Przedstawicielki ZZK – Biura Obsługi Klienta z ul. Papierniczej, które wyjaśniły że zakres tematyczny debaty autostradowej nie leży w ich kompetencji. Mieszkańcy sformułowali w czasie trwania zebrania pytania, które Organizator prześle do Sekretariatu Wiceprezydenta Pana Wojciecha Adamskiego oraz Dyrektora ZZK – Pana J. Sosulskiego, z prośbą o ustosunkowanie się oraz odpowiedź. Brakiem współpracy wykazali się zainteresowani Przedstawiciele Rady Osiedla – na prośbę Stowarzyszenia o współpracę i udostępnienie dotychczasowych materiałów w tej sprawie, Organizator nie otrzymał odpowiedzi.

Z informacji przekazanej Stowarzyszeniu Maślice z Sekretariatu Pana Wiceprezydenta, dowiadujemy się, że Pan Wiceprezydent nie mógł być obecnym w tym dniu na debacie, z uwagi na obowiązki służbowe. Natomiast z informacji od Pana Bednarka z zespołu ds Koordynacji międzywydziałowej i Współpracy z Mediami Zarządu Zasobów Komunalnych , dowiadujemy się, że kompetentna i posiadająca wiedzę osoba, była w tym dniu na zwolnieniu. W zastępstwie zostały skierowane Przedstawicielki BOK z ul. Papierniczej.

Stowarzyszenie Maślice pragnie zorganizować ponownie spotkanie, które będzie poświęcone sprawom, na które nie mogliśmy uzyskać odpowiedzi 28.04.br – z ponownie zaproszonymi Gośćmi z Biura Pana Wiceprezydenta oraz ZZK. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedzi ze strony Pana Wiceprezydenta oraz Pana Dyrektora ZZK, na wcześniejsze postawione pytania mieszkańców wraz z prośbą o ustosunkowanie się do zaproszenia. O rozwoju tematu będziemy informować.

Protokół ze spotkania:

opr. Mariusz Gomułkiewicz -Organizator debaty – Redakcja maslice.org SM

 

Stowarzyszenie Maślice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza