Projekt Przystanek Masselwitz/Maślice

Szanowni Państwo.

 

Chciałbym przedstawić nowy, niezmiernie ciekawy temat pt. “Maślice-.wojenne i powojenne losy (1939-1950). Temat to część autorskiego projektu pn. “Przystanek Masselwitz / Maślice”

Temat został przygotowany przez Redaktora Mariusza Gomułkiewicza na potrzeby dokumentacji tej części historii, która dotyczy okresu lat wojny i czasu powojennego, w wymiarze naszego osiedla. Szczególnie chodzi tu o świadectwa byłych mieszkańcow Maślic (okres do końca wojny) oraz wspomnienia osób zasiedlających osiedle po II Wojnie Światowej (od 1945-1950) – opowiadania, zdjęcia, kroniki rodzinne oraz relacje krewnych itd.
Mam nadzieję, na zainteresowanie innych podmiotów i ew. współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, które otworzyły specjalne opracowania na ten temat, a dotyczące dokładnie przeżyć mieszkańcow Wrocławia i Dolnego Śląska.

Celem mojego opracowania, ma być dokumentowanie losów osób, które mieszkały do końca wojny na Maślicach oraz które po 1945 roku znalazły się na osiedlu i tworzyły nową maślicką społeczność.

Za wszelką pomoc – z góry dziękuję. Wszelkie zgłoszenia proszę kierować na nr telefonu 071 3553886 oraz drogą mailową: osiedlemaslice@wp.pl .

 

UWAGA-UWAGA …Nie uda się tego celu zrealizować bez Państwa pomocy- szczególnie najbliższych w rodzinie, szczególnie naszych babć i dziadków i pozostałych członków rodzin, którzy pamiętają ten okres historii.
Dlatego apeluję i proszę o wsparcie. Liczę na zainteresowanie mieszkańcow Maślic jak również wszystkich tych, którzy kiedyś byli mieszkańcami naszego osiedla.
Gorąco proszę Internautów o przekazywanie tej prośby w swoim środowisku rodzinnym i zainteresowanie swoich najbliższych, zwłaszcza tych , którzy mieszkają od lat 40-tych ub. wieku i pamiętają te czasy. Nie wszyscy korzystają z Internetu, niektórzy nasi dziadkowie ‘bają się tego jak…” :) Więc duża prośba do tych forumowiczów, którzy mogą pomóc informując swoich rodziców, dziadków, wujków…..
Szczególnie proszę o: przesyłanie wspomnień, relacji, zdjęć, które będą zamieszczone w specjalnej monografii oraz posłużą do opracowania historycznego na stronie Internetowej osiedla Maślice, które będzie można udostępnić szerokiej grupie zainteresowanych.
Interesują mnie lata powojenne (40-te, 50-te)…budowanie społeczności lokalnej, lata odbudowy, wspólnego działania, historii oświaty (szkoły), historii obiektów, które nie przetrwaly wojny oraz tych obiektów, które przetrwały wojnę – jednak nie – pierwszych lat powojennych…
Na tym tle historycznym nieodzownym będą relacje polsko-niemieckie (opis wspólnego zamieszkiwania czy też wysiedlania Niemców).
Temat ten nie jest projektem zamkniętym. Chciałbym, aby był “żywy”.
Dlatego zapraszamy do współpracy przy jej tworzeniu i redagowaniu.
Proszę o kontakt w sprawach wszelkich ….oczekuję na liczne relacje, wymianę wiadomości, a nawet informacje o osobach, które mogą pomóc.
Kontakt w języku: polskim, angielskim i niemieckim.

Mariusz Gomułkiewicz-Stowarzyszenie Maślice (2006)

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza