PRZYSZŁOŚĆ MAŚLIC = 0,20% ZAINTERESOWANIA

Ogłoszenie było interesujące. Rozwieszone w postaci kserowanej kartki A-4 na osiedlowym sklepie, informowało bardzo poważnie: DYSKUSJA PUBLICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PREZSTRZENNNEGO DLA WROCŁAWIA – MAŚLICE ODBĘDZIE SIĘ 5 MARCA 2007 r. o GODZ. 15.30 w sali Urzędu Miejskiego, Nowy Targ 1/8….


W sali konferencyjnej widzę kilka osób. Wśród nich rozpoznaję pracownice Biura Rozwoju Miasta, dwóch radnych RO … jest jeszcze 5 osób. Po luźnych rozmowach orientuję się, że są to również mieszkańcy Maślic. Wszyscy przyszli w jednym celu: interesuje ich przyszłość i los osiedla Maślice Małe

 

Wszyscy ze skupieniem przeglądają te ‘publikacje’…słyszę głosy krytyczne, zdziwienia („ o to pod moim mieszkaniem będzie przejeżdżał tramwaj…”), dyskusje w podgrupkach…..Na wyłożonej liście obecności wpisało się … 9 osób! Łącznie z pracownikami urzędu i po przybyciu kierowniczni…jest Nas 12 osób zainteresowanych losami Maślic Małych….

Z planów zagospodarowania osiedla wynotowałem następujące zamierzenia:

  1. w planach nie został uwzględniony teren dot. przestrzeni związanej z ulicami (m.in.) Pasiecznej, Nasiennej, Sadowniczej, Hodowlanej, Lidzbarskiej, Warmińskiej, Fromborskiej itd. – czyli ulicami już zagospodarowanymi budownictwem jednorodzinnym. Natomiast planem objęto przestrzenie: ul. Królewieckiej, Rędzińskiej, Północnej, tzw. centrum osiedla…
  2. z planów wynika, że tereny które dotychczas są niezagospodarowane – zmienią się w obszary małych osiedli mieszkaniowych (dominującą zabudową będą bloki wielorodzinne, 2 lub 3 piętrowe, z poddaszem użytkowym), w obszary aktywności gospodarczej (rekreacyjne, kulturalne, usługowe)
  3. plan zakłada budowę nowej szkoły, a właściwie zespołu szkolnego (przedszkole, szkoła, ośrodek kultury, może biblioteka) – wokół szkoły teren pozostaje pod tzw. usługi nieuciążliwe….np. gastronomiczne, hotelowe….
  4. ‘miasto’ planuje wydłużyć (przynajmniej na planie) linię tramwajową do naszego osiedla…Szyny mają być ułożone na ulicy Maślickiej, następnie skręcać w nowo wybudowana ulicę przez przyszłe osiedle tzw. centrum, kończąc swój bieg pętlą przed dzisiejszym przejazdem kolejowym …

Z dokładnym planem będę mógł zapoznać mieszkańców po otrzymaniu całości dokumentacji w postaci płyty CD.

Podczas krótkiej dyskusji powtarzającymi się tematami dot. tego planu były:

  1. mogące powstać po wybudowaniu nowych osiedli mieszkaniowych problemy komunikacyjne (wyjazd z osiedla, zakorkowana Królewiecka i Kozanowska na dzień dzisiejszy – a co w przyszłości !!!)
  2. uciążliwości związane z budową linii tramwajowej (hałas na osiedlu)
  3. uciążliwości dla mieszkańców osiedla związane z powstaniem wokół osiedla (np. wokół nowej szkoły) – uciążliwych usług, zakładów itp.
  4. preferowanie budownictwa wielorodzinnego na osiedlu – zamiast utrzymania dotychczasowego układu – budownictwa jednorodzinnego (zmieni się ‘klimat osiedla’, jego ‘sielskość’, spokój….)
  5. ogólne problemy komunikacji zbiorowej, związanej z podwojeniem ilości mieszkańców Maślic Małych…

Problemów związanych z tak ważnym aktem jak plan zagospodarownia przestrzennego naszego osiedla zapewne jest więcej….I wymagają niejednej publicznej dyskusji..Ale przyznam, że zainteresowania mieszkańców Maślic wyniosła ok. 0,20% …(na ok. 5 tyś mieszkańców pojawiło się …9!)

Wszystkich informuję, że do 23 marca 2007 r. projekt był wystawiony w Biurze Rozwoju Miasta (ul Świdnicka 53) – gdzie można było się dokładnie wczytać we wszelkie plany i dokumenty. Również dodam, że..” zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy…każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w terminie do 6.04.2007 r. na adres Prezydenta Wrocławia”.

Jeżeli są osoby zainteresowane, proszę o kontakt. Proszę również o wszelkie uwagi i komentarze: (z dopiskiem w temacie: Maslak). Zainteresowanym chętnie przedstawię założenia projektu…A może są chętni, którzy wyraziliby chęć spotkania z władzami miasta na ten temat..(jestem w kontakcie z Biurem Rozwoju Miasta). Stowarzyszenie chętnie zorganizuje takie spotkanie…czekam na opinie i odzew.

Mariusz Gomułkiewicz – Stowarzyszenie Maślice

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza