Spotkanie Stowarzyszenia w RCWIP

W dniu 11.02.2009 przedstawiciele Stowarzyszenia Maślice – Małgorzata Drożdżal i Mariusz Gomułkiewicz brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP we Wrocławiu.

 

(od prawej: Małgosia Malec, Małgosia Drożdżal, Mariusz Gomułkiewicz).

Tematem spotkania była dyskusja o demokracji uczestniczącej w praktyce. Spotkanie pn. DAMY RADĘ dotyczyło dyskusji na temat współpracy organizacji pozarządowych w kontekście nadchodzących wyborów do rad osiedli 2009r. Podczas spotkania rozmawialiśmy w towarzystwie ponad 30 przedstawicieli różnorodnych środowisk Wrocławia (stowarzyszenia, rady osiedli, organizacje pozarządowe) o roli organizacji w środowisku lokalnym, o aktywności rad osiedli (jak się ona przejawia, jak chcielibyśmy żeby się przejawiała), o metodach mogących wpłynąć na wzrost frekwencji wyborczej i roli wyborów w świadomości społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OsiedleMaslice