STOWARZYSZENIE informuje o sesji Rady Osiedla

03.04.2009 Mili mieszkańcy Maślic
Dzięki zdobytym głosom mieszkańców Maślic, 4 członków Stowarzyszenia Maślice otrzymało mandat radnego osiedlowego (i to z bardzo dobrym wynikiem – za co bardzo dziękujemy). Startowaliśmy ponieważ m.in. chieliśmy przyjrzeć się bliżej pracy RO i włączyć się z innej ‘platformy’ w działania na rzecz mieszkańców i osiedla.

Jednym z elementów współpracy mieszkańców z nami może być Wasz udział w pracach Rady Osiedla. Zwłaszcza że statut osiedla Maślice mówi o tym bardzo jasno:
“działanie organów osiedla jest jawna – jawność działania oznacza prawo uczestniczenia mieszkańców w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację organów osiedla”
Dlatego informuję , że jest taka okazja już w najbliższy poniedziałek 6 kwietnia 2009 – od godz, 18.oo w Szkole Podstawowej nr 26 w tzw malej świetlicy. serdecznie zapraszam do uczestniczenia, zwłaszcza że macie takie prawo…:)
Będziemy Was stale informować o tego typu spotkaniach. zachęcając do współuczestniczenia. Również dla zainteresowanych – ułatwiac okazywanie wszelkiej dokumentacji Rady. Serdecznie zapraszamy.

mały komentarz…
Portal Maslice.org nie przypomina sobie z przeszłości – aby w poprzedniej kadencji którykolwiek z przewodniczących poinformował Redakcję, aby np. poprzez forum lub stronę Portalu osiedla opublikować ogłoszenia i wiadomości o tym, że takie zabrania się odbywają. Dodam, że jest punkt w statucie osiedla mówiący, że:
“dla zapewnienia uczestniczenia mieszkańcom osiedla w sesjach i posiadzeniach organów osiedla na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie zarządu stosownych obwieszczeń. nie wyklucza to możliwości używania równolegle środków masowego przekazu” … a takim wydaje nam się np. Internet (forum, strona internetowa osiedla). Zamierzamy to niniejszym zmienić:)

Stowarzyszenie Maślice

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza