Stowarzyszenie Maślice w Radzie Osiedla Maślice

31.03.2009 – W wyniku Państwa wyboru w dniu 8 marca 2009 r. do Rady osiedla Maślice dostali się członkowie Stowarzyszenia Maślice: Małgorzata Drożdżal, Joanna Masiak, Bogdan Matecki i Mariusz Gomułkiewicz. Za Państwa głosy i poparcie serdecznie dziękujemy! W dniu dzisiejszym 31.03.2009 r. odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Osiedla Maślice.

Posiedzenie odbyło się w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, ul. Sukiennice 9. Porządek obrad przewidywał wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego, złożenie ślubowania, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Następnie po przerwie – pozostałe stanowiska w Zarządzie RO (przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, 1. członek zarządu). Funkcje Przewodniczącego RO, Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz Skarbnika otrzymali w wyniku głosowania radni, z poprzedniej kadencji . Jedno stanowisko w Zarządzie – sekretarza, otrzymała reprezentantka Stowarzyszenia Maślice Kol. Joanna Masiak, której serdecznie gratulujemy.

Nie dysponując wiekszością głosów w obecnym składzie rady, Stowarzyszenie Maślice nie miało szansy przebicia się z innymi kandydatami. Wybrana 9 głosami z 15 na Przewodniczącą Zarządu RO G. Lange złożyła wniosek z kandydaturą tylko jednej osoby ze Stowarzyszenia, pomimo tak dużego poparcia wśród wyborców. W dodatku w swoim wniosku, zaproponowała tylko po jednym kandydacie na każde stanowisko, co spotkało się z krytyką Przewodniczącej Bożeny Woźniak, która oznajmiła, że zawsze był przynajmniej wybór z dwóch kandydatów oraz Piotra Piotrowskiego, wnioskującego o rozważenie udziału w Zarządzie nowych radnych i radnych Stowarzyszenia Maślice – co spotkało się z odmową G. Lange.

Mając na uwadze nasze obietnice w stosunku do Was, mili wyborcy – oraz widząc potrzebę działania dla osiedla, jeszcze wnikliwiej będziemy informować Państwa o działalności rady, mając mozliwość uczestniczenia w pracach RO od “wewnątrz” – licząc na Waszą dotychczasową współpracę.

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza