Historia Osiedla Maślice

MAŚLICE WIELKIE Osiedle w dzielnicy Fabrycznej. Osadnictwo utrzymuje się na tym obszarze od epok brązu i żelaza. Najstarszy zapis o wsi Maslec pochodzi z 1193 roku, gdy papież Celestyn III zatwierdził ją opactwu NMP na Piasku. Nazwa osady pochodzi od przezwiska Masło.

W 1630 roku słyszymy po raz pierwszy o osadzie Maślice Wielkie, z czego wniosek, że podział na Maślice Wielkie i Maślice Małe był juz faktem. W 1675 roku klaryski otrzymały zezwolenie cesarza na sprzedaż obu tych wsi oraz Rędzina; wszystkie te miejscowości często ponosiły szkody spowodowane wylewami Odry. W 1845 roku wieś miała 247 mieszkańców i 40 domów, a ponadto 2 folwarki. Do Wrocławia została włączona w 1928 roku.

MAŚLICE MAŁE Osiedle wzmiankowane po raz pierwszy w 1630 roku, jakkolwiek podział wsi na Maślice Małe i Maślice Wielki dokonał się zapewne o wiele wcześniej. Już bowiem w 1301 roku istniał folwark, który prawdopodobnie był zalążkiem Maślic Małych. W pierwszej połowie XIX wieku wieś cieszyła się dużą popularnością wśród Wrocławian jako cel wycieczek. W 1845 roku miała 244 mieszkańców. Hodowano tu wówczas 1200 owiec i 160 sztuk bydła. U zbiegu dziś ul. Potokowej i Ślęzoujście znajdowała się założona w 1802 roku kolonia Nowy Dom, wchłonięta z czasem przez Maślice Małe. Do Wrocławia należą one od 1928 roku. Zabudowa osiedla, pochodząca głównie z początków XX wieku, w zasadzie uniknęła zniszczeń wojennych. Zakład dla przewlekle chorych przy ulicy Rędzińskiej powstał w 1971 roku.

Tekst pochodzi z Z.Antkowiak "Wrocław od A do Z"

W roku 2018 świętujemy 90-tą rocznicę przyłączenia Osiedla Maślice do granic Wrocławia.

Okolice Maślic

W pobliżu Maślic znajdują się atrakcyjne tereny leśne: Las Pilczycki, Osobowicki, Rędziński, a także największy, bo aż kilkuset hektarowy, Las Mokrzański. Dzięki bliskości wyżej wymienionych terenów zielonych oraz korzystnym kierunkom wiatru (zachodni i południowy) mieszkańcy osiedla oddychają wyjątkowo czystym, dobrze natlenionym oraz pozbawionym zanieczyszczeń powietrzem.
Przez osiedle przepływają rzeki Odra i Ślęza. Ich malowniczo położone doliny, w połączeniu z porastającą je bujnie zielenią sprawiają, że jest to ulubione miejsce spacerów tutejszych mieszkańców. Lokalne środowisko wodne to także kilka stawów oraz liczne, mniejsze akweny.
Do poznawania okolicy Maślic doskonale nadają się wycieczki rowerowe. Popularnym celem takich wycieczek jest Odra, Las Rędziński, a także dalej położone: Las Mokrzański, Janówek i Wilkszyn.
Las Mokrzański Wybrane miejsca w okolicy:
Las Komunalny przy ul. Rędzińskiej-Śliwowej – powierzchnia ok. 5 ha, położony na Maślicach wpółnocno-zachodniej części Wrocławia po lewej stronie Odry.
Atrakcją lasu są:
  • alejki spacerowe,
  • dwa oczka wodne, jedno położone przy ul. Rędzińskiej a drugie po wschodniej stronie lasu,
  • górka z labiryntem grabowym, przy ul. Śliwowej,
  • drzewa pomnikowe Platan acerifolia, Pinus strobus.
Las Rędziński - największy las komunalny Wrocławia o powierzchni ok. 400 ha, położony za lasem Osobowickim, między Odrą a polami irygowanymi.
Atrakcją lasu są:
  • zbiorniki wodne z miejscami do biwakowania, palenia ognisk i deszczochronami położone w rejonie osiedla Rędzin i Leśnica,
  • zbiornik wodny z polaną widokową położony na północnym skraju lasu przy rzece Widawa,
  • pomniki przyrody, w tym najgrubszy we Wrocławiu dąb szypułkowy o obwodzie 734 cm., rosnący w rejonie osiedla Leśnica.
Źródło: http://www.wroclaw.pl/m36389/
Las Mokrzański – olbrzymi kompleks leśny o powierzchni kilkuset hektarów, położony na północ od Leśnicy.
opr. Andrzej Skobejko Stowarzyszenie Maślice 2006

Kącik Maślickiego Exploratora