Basen przy ulicy Suwalskiej

148 mln zł – tyle ma kosztować budowa pięciu nowych basenów przy ulicach: Górnickiego, Suwalskiej, Wilanowskiej, Kruczej i Bulwar Ikara. Nas – mieszkańców Maślic – szczególnie interesują plany, związane z budową pływalni przy ul. Suwalskiej…
Baseny mają powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego: obiekty ma zaprojektować, wybudować, sfinansować i przez 25-30 lat zarządzać nimi inwestor prywatny. Czy to się uda? – Chcemy sprawdzić, czy znajdą się zainteresowani – mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki urzędu Elżbieta Urbanek. Zainteresowani mogą zgaszać się do magistratu do końca sierpnia.

Baseny miałyby powstać w sąsiedztwie szkół. W godzinach lekcyjnych z oferty obiektów korzystaliby uczniowie; popołudniami, w dni wolne od szkoły, wakacje czy ferie oferta skierowana byłaby do wszystkich chętnych.

Gmina Wrocław poszukuje partnerów prywatnych, zainteresowanych realizacją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu “Budowa basenów w obiektach oświatowych we Wrocławiu”

 
Gmina Wrocław planuje podjęcie współpracy z partnerem prywatnym w celu zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i zarządzania inwestycją, w ramach której przewiduje się budowę pięciu basenów przyszkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zaś do wyboru partnera prywatnego zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące dialogu konkurencyjnego. Przewiduje się wszczęcie postępowania w IV kwartale 2011 r.

Planowane jest zorganizowanie wstępnych spotkań z zainteresowanymi bankami i inwestorami w ramach badania rynku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt (Anna Badeńska; tel. +48 71 777 88 37, e-mail: Anna.Badenska@um.wroc.pl) do 31 sierpnia 2011.

O terminach spotkań poinformujemy odrębnie.

Cel projektu

Stworzenie szerszej dostępności dla uczniów i mieszkańców do obiektów sportowo – rekreacyjnych poprzez budowę pięciu basenów przyszkolnych.

Kluczowym założeniem realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dla Gminy Wrocław jest traktowanie jej pozabilansowo według kryteriów Eurostat.

Zakres projektu:

Zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie pięcioma basenami przyszkolnymi:

1. SP nr 84 przy ul. Górnickiego – budowa bloku sportowego: basen 6-torowy z widownią i zapleczem, sale fitness, siłownia, kawiarnia, duża sala sportowa z widownią; budowa nowego skrzydła dydaktycznego; przebudowa istniejącego budynku szkoły.

Gmina Wrocław posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

2. ZSP nr 12 przy ul. Suwalskiej – budowa 6-torowego basenu z plażą, widownią i małym basenem rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz funkcjami dodatkowymi tj. fitness, siłownia, sauna, kawiarenka z możliwością rozbudowy parkingu.

Lokalizacja przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3. Gimnazjum nr 16 i LOVII przy ul. Kruczej/ul. Jemiołowej – budowa 6-torowego basenu z plażą, widownią i małym basenem rehabilitacyjno-rekreacyjnym oraz funkcjami dodatkowymi tj. salą fitness, siłownią, sauną, kawiarenką z możliwością rozbudowy parkingu.

Pozyskano decyzję lokalizacyjną

4. SP nr 44 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Wilanowskiej – budowa bloku basenowego: basen 6-torowy wraz z węzłem odnowy biologicznej z sauną fińską i sauną parową, dwie sale do zajęć fitness, siłownia, blok sali sportowej: sala gimnastyczna z polami boiska wielofunkcyjnego oraz zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Wrocław posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

5. SP nr 118 przy ul. Bulwar Ikara – budowa 6-torowego basenu z powiększoną plażą, z małym basenem rehabilitacyjno – rekreacyjnym, infrastrukturą towarzyszącą tj. zapleczem szatniowo-sanitarnym, salą fitness, siłownią, sauną, kawiarenką, z możliwością budowy parkingu w niezbędnym zakresie.

źródło: http://www.wroclaw.pl/budowa_basenow_w_ppp,.dhtml

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza