UWAGA! AUTOSTRADA-SPOTKANIE dla MIESZKAŃCÓW

UWAGA! MIESZKAŃCY MAŚLIC!

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców i kierowane pod adresem Stowarzyszenia Maślice pytania, organizujemy specjalne spotkanie z przedstawicielami Wykonawcy (GDDKiA) i Inwestora (Mostostal Warszawa) oraz Urzędu Miejskiego dla mieszkańców Maślic. Temat spotkania: budowany odcinek autostrady AOW w obrębie Maślic.

ZAPRASZAMY w DNIU 28.04.2009r. WTOREK NA GODZ. 18.oo – miejsce: poranna Świetlica dla dzieci szkolnych i tymczasowa siedziba Rady Osiedla, ul. Maślicka 104 (sala przy sklepie spożywczym).
Pytania zostaną przedłożone, zaproszonym Gościom – na które znajda Państwo odpowiedź podczas debaty autostradowej. Proponujemy również możliwość spotkania przed debatą, w celu omówienia problematyki, poznania Państwa oczekiwań i zakresu tematycznego w temacie inwestycji AOW. Poniżej przedstawiamy plan spotkania. Serdecznie zapraszamy!

Koordynator: Małgorzata Drożdżal, Mariusz Gomułkiewicz

Otwarte forum na ten temat: http://forum.maslice.org/viewtopic.php?p=5186#5186

PLAN SPOTKANIA.

Powitanie zaproszonych gości mieszkańców/ przedstawienie zasad prowadzenia spotkania/

  1. prezentacja wizualizacji / materiałów / dokumentów / planów przedstawiających odcinek AOW w obrębie Maślic (GDDKiA)
  2. prezentacja słowna nawiązująca do pkt 2 (GDDKiA. Mostostal, Biuro Projektowe)
  3. prezentacja słowna nawiązująca do pkt 2 przez przedstawiciela UM Wrocław
  4. odpowiedzi na pytania opracowane przed spotkaniem (pytania/wątpliwości/wyjaśnienia-zadane przez zainteresowanych mieszkańców osiedla , kierowane w formie pisemnej do Stowarzyszenia Maślice i przekazane do GDDKiA)
  5. odpowiedzi na pytania zadane w czasie trwania spotkania (w formie tzw skrzyni pytań – mieszkańcy formułują swoje pytania na kartkach –dostępnych w czasie spotkania- i wrzucają przez cały czas do tzw. skrzyni pytań – moderatorzy wybierają w II części najważniejsze zapytania i kierują je do zainteresowanych stron)
  6. (jeżeli czas pozwala – ostatnie 3 pytania z Sali w formie otwartej)
  7. zakończenie spotkania, podziękowanie. Przekazanie pytań z kartek zaproszonym Gościom z prośbą o odpowiedź do redakcji Stowarzyszenia Maślice i informacja o zamieszczeniu relacji ze spotkania na stronie internetowej osiedla Maślice maslice.org wraz z zamieszczeniem odpowiedzi na pytania przekazane na kartkach z tzw skrzyni pytań.

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza