Dni otwarte w gimnazjum nr 22

Dnia 17 lutego 2009 roku uczniowie pobliskich szkół podstawowych mieli możliwość zwiedzenia naszej szkoły od środka i przekonania się, czy gimnazjum im. Lothara Herbsta we Wrocławiu jest odpowiednią szkołą dla nich.
Ponadto zorganizowane zostały dla nich specjalne, pokazowe lekcje, przygotowane przez nauczycieli wspomaganych ciężką pracą swych wychowanków. Zajęcia w klasach poprzedził występ artystyczny, przygotowany przez aktualnych uczniów gimnazjum nr 22. W czasie jego trwania uraczeni zostaliśmy popisem wokalnym członków zespołu „Trzy A”, przygotowanego przez panią Teresę Kościuszkiewicz – Staśko, oraz przedstawieniem szkolnego kółka teatralnego, prowadzonego przez panią Martę Węglarz. Szóstoklasiści otrzymali duży wachlarz propozycji spędzenia swego czasu w naszym gimnazjum; począwszy od przedmiotów humanistycznych (sztuka), poprzez informatykę i biologię, na fizyce, chemii i matematyce kończąc.
Lekcje owe pozwoliły przekonać młodszych kolegów co do poziomu szkoły i stawianych wymagań, jednocześnie zachęcając tychże do nauki tutaj i zdobywania wiedzy w miejscach doskonale do tego przystosowanych. Przybyłych gości do klas na kolejne lekcje zapraszał donośny dźwięk dzwonka; drogę do poszczególnych pomieszczeń wskazywały osoby wybrane wcześniej na swoistych przewodników grup. Pewnym zawodem okazała się mała liczba przybyłych uczniów; zapewne spowodowana była złym stanem tras, pokrytych grubą warstwą śniegu i lodu, oraz arktycznym mrozem za oknami. Przez zaspy na drogach zaledwie jedna trzecia zaproszonych uczniów odnalazła właściwą drogę. Gratulujemy wytrwałym! Dni otwarte naszej szkoły zakończyły się około południa, pozostawiając w nas poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec gimnazjum im. Lothara Herbsta. Czuliśmy, że zaprezentowaliśmy się atrakcyjnie dla uczniów „podstawówek”, ukazując jedynie ułamek możliwości rozwijania własnych zainteresowań, godząc w sposób subtelny naukę z przyjemnością.

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza