PISMA Stowarzyszenia Maślice – 2006-08

Pismo do Rady Osiedla Maślice z dnia 28.05.2006 r.

L.dz. S.M./04/2006

Rada Osiedla Maślice, 54-107 Wrocław. ul. Maślicka 37.

W nawiązaniu do pisma z dn. 03.04.2006 (l.dz. R.O.M./344/2006), Stowarzyszenie MAŚLICE pragnie podziękować za otrzymaną korespondencję oraz ustosunkować się do jej treści. Na wstępie pozwalamy sobie na wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. dziękując za przychylność dot. współpracy Stowarzyszenia Maślice i Rady Osiedla Maślice w zakresie publikacji (protokoły sesji, relacje ze spotkań dot. Spraw osiedla i mieszkańców, uchwał itp.) w serwisie internetowym (na stronie http//maslice.org), proponujemy zaproponować uregulowanie tej sprawy wymianą korespondencji, a projekt uzgodnienia pozwalamy sobie dołączyć do niniejszej korespondencji. Oczekujemy zapoznania się z treścią, przedyskutowania oraz komentarzy.
  2. miło nam będzie uczestniczyć w inicjatywach proponowanych i organizowanych przez Radę Osiedla, liczymy na współpracę, dlatego prosimy o przedkładanie wszelkich podejmowanych działaniach dot. Osiedla, w których Rada widzi udział Stowarzyszenia. Nadmieniamy, że obowiązuje Stowarzyszenie regulamin działalności, który precyzuje możliwości działania w ramach określonych zapisów. Oznacza to, że mogą być propozycje Rady, które ze względów merytorycznych nie będą mogły być realizowane przez Stowarzyszenie. Wszelkie propozycje, inicjatywy prosimy kierować na adres e-mail Stowarzyszenia: maslice@maslice.org lub typową, tradycyjna formą korespondencji, na adres Stowarzyszenia. Z uwagi na ‘bliskość’ działania, na jednym osiedlu, proponujemy również spotkania bezpośrednie dot. w/w spraw. Do dyspozycji pozostawiamy również nr telefonów Członków Założycieli.
  3. informujemy, że wszystkie informacje dot. Stowarzyszenia (działalność, inicjatywy), będą zamieszczane na stronie internetowej osiedla Maślice, prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz w planowanej, bezpłatnie kolportowanej na osiedlu Maślice- „Ulotce Osiedlowej”. Jeżeli jednak, Rada będzie zainteresowana wymianą korespondencji w tym temacie, prosimy o taką wiadomość. Będziemy dla Rady przygotowywać materiały pochodzące ze strony Internetowej oraz z materiałów prasowych z ulotki.
  4. dziękujemy za wyjaśnienie, związane z pytaniem Stowarzyszenia dot. możliwości udostępnienia pomieszczenia (lokalu), służącego na siedzibę Rady przy SP26. Ponieważ odpowiedź jest negatywna, informujemy że podjęliśmy inne rozwiązanie.
  5. mając na uwadze propozycję Stowarzyszenia, dot. „nadania stronie internetowej www.maslice.org statusu oficjalnej strony osiedla Maślice” wyjaśniamy, co następuje:

Jednym z elementów Portalu Osiedla Maślice, jest „udział” w Internecie podmiotów działających dla społeczności osiedla, m.in. Rady Osiedla. Możliwość „obecności” Rady, w wirtualnej przestrzeni Internetu – dot. jednak w sposób bezpośredni mieszkańców osiedla – może być wymierna poprzez zamieszczanie informacji. Dlatego proponujemy udostępnienie takiej możliwości (zamieszczanie ogłoszeń, protokołów, tekstów i opisów zebrań itd.). Stowarzyszenia zachęca do publikowania tych informacji na stronie internetowej osiedla Maślice. Mając na uwadze pkt. 1 niniejszej korespondencji oraz załączoną propozycję, Stowarzyszenie pragnie nadać tym informacjom ‘status oficjalny’, zgodny z prawdą, potwierdzony przez np. wyznaczonego Radnego (lub zespołu Radnych). „Dopisanie” na stronie osiedla, prowadzonego przez Stowarzyszenie zdania „oficjalna”, oznacza -‘wiarygodna’. Proponujemy uczynić to drogą korespondencyjną, dlatego pozwalamy sobie przedłożyć propozycje zawarte w załączniku.

Nawiązując do wyjaśniej Rady, opisujących zaistniałe tzw. „sytuacje niejasności” – również w pełni wyrażamy przekonanie, że były to zdarzenia przypadkowe i nie mają większego znaczenia w kontekście słów Rady: „…nie zakłóci ona (sytuacje) dalszej współpracy”. Wyrażamy również zadowolenie, z powodu możliwości porozumienia, jak również wyznaczenia osoby , która będzie „technicznym” łącznikiem Rady Osiedla ze Stowarzyszeniem Maślice, prowadzącym internetowy Portal Osiedlowy.

Stowarzyszenie MAŚLICE

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza