Autostrada na Maślicach coraz bliżej…

Dzisiejszą wiadomością dnia jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego , który oddalił wszystkie skargi kasacyjne – co oznacza, że można już wydać pozwolenie na budowę obwodnicy autostradowej. Nie pomogły skargi kasacyjne, skończyły się więc definitywnie sprawy sądowe, które mogły odwlec lub nawet przekreślić budowę AOW na naszym osiedlu…..

Jedną skargę kasacyjną złożyło Dolnośląskie Stowarzyszenie Ekologiczne, utworzone mi.in. przez mieszkańców osiedli ( w tym Maślic). Wszyscy śledzący sprawę obwodnicy, znają to stowarzyszenie…Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.maslice.org w sekcji “Osiedle” > AOW…. Drugą skargę złożyła osoba fizyczna. NSA poinformowała, że skargi zostały oddalone i tym samym decyzja lokalizacyjna OAW jest prawomocna. Decyzja lokalizacyjna przewiduje, że osiedle Maślice Małe zostanie przecięte w 1/3, a powoli możemy się przyzwyczajać do m.in. uciążliwości związanych z samą budową autostrady, jak również perspektywicznie do hałasu, innego składu powietrza atmosferycznego (metale ciężkie), oddziaływania na środowisko fauny i flory…. Zwolennicy otrzymają trójpasmową autostradę. z tym że najbliższy wjazd będzie możliwy na tzw. węźle na ul. Lotniczej…..

Cała sprawa to powoli mała historia “przepychanek” to na jedną, to na drugą stronę wagi, której na imię AOW. A jak to było…..

Protesty przeciw 38 km autostradzie złożone zostały jeszcze w latach 90 -tych. W czerwcu 1999 r. owczesny wojewoda ustalił lokalizację obwodnicy i tą decyzję podtrzymał prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Protestujący przeciwko obwodnicy odwołali się wówczas do NSA. Sąd z kolei z powodów formalnych uchylił postanowienie UMiRM. Urząd przeprowadził dodatkowe postępowanie i ponownie rozpatrzył odwołania protestujących. 13 grudnia 2001 r. wydał nową decyzję, poprawioną….. Jednak i tę przeciwnicy obwodnicy na naszym osiedlu zaskarżyli do NSA. Na początku grudnia 2002 r. Sąd uchylił zarówno decyzję UMiRM, jak i wojewody dolnośląskiego (autostrada miała przebiegać m.in. przez maślicki cmentarz).

Zdeterminowani urzędnicy po raz kolejny poprawili dokumenty i mapy – i znów zostały one zaskarżone. Dopiero we wrześniu 2004 r. Wojewódźki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wszystkie, bo 23 – zarzuty skarżących mieszkańców wrocławskich osiedli (w tym również z naszego osiedla ). To umożliwiło uruchomienie prac nad projektem autostradowej obwodnicy Wrocławia i rozpoczęcie wykupu gruntów, leżących na trasie przyszłej drogi…. Ostatnią szansą na wstrzymanie inwestycji była tylko kasacja wyroku sądowego. Jednak ochrona Maślic przed hałasem i zagrożeniami jakie niesie za sobą taka inwestycja ( jakośc powietrza, ochroną fauny i flory – Las Pilczycki , utrata klimatu osiedla, jego sielskości, spokoju..) – została na dzień dzisiejszy odrzucona – NSA oddalił wszystkie skargi kasacyjne dot. budowy autostrady…..

Co na to przeciwnicy? Czy czas na złożenie “oręża” i pogodzenie się z losem..?? Będziemy informować, w miarę rozwoju wypadków…:)


Chcesz podyskutować? masz własne zdanie? napisz na forum…
www.forum.maslice.org > Osiedle>Autostrada na osiedlu

Zapraszamy!
opracował.Mariusz Gomułkiewicz
Stowarzyszenie Maślice

OsiedleMaslice

Archiwa

Losowe artykuły

Czujnik powietrza